Nederlands onderaan/Dutch below

EDIT:
I have no idea why half of the links are not working in this post and the previous one…everything seems right. I`ll look into it.

I`m going to write kind of an article today. Chris Oatley from the Paperwings Podcast suggested I could make a blogpost out of this and I thought it was a great idea! Instead of just sharing my drawings with you, why not share all the things I`m learning at the moment. 🙂 You might not all do art but you might still get some useful ideas out of it. You don`t have to work with pencils and paint to be creative, right?

The episode of last monday`s Paperwings podcast made me think of the lists I keep above my desk. Those are two lists with obstacles that can keep you from being creative and productive.

The first is one I saw on the wall in an artschool. I personally don`t recognize all the obstacles, lots of them sound like things often said in companies or at meetings. But I think the underlying thoughts are really universal, and can pop up everywhere. The list was called: “idea killers“:

1 Yes, BUT…
2 That already exists
3 That`s not interesting for us
4 We don`t have the time
5 No!
6 That`s impossible
7 Let`s stay realistic
8 Too expensive
9 That`s not logical
10 We need more research
11 No budget
12 Don`t make any mistakes…
13 I`m not creative!
14 Not my responsibility
15 Friends won`t like it
16 Too much of a hassle to keep this in control
17 That`s too big of a change
18 Older people won`t use it
19 We are too small for this
20 Since when are you the expert?
21 You have to look at it from a realistic point of view
22 Keep an idea in permanent consideration
23 We can do without!
24 This will work in another place, but not here
25 It`s already in our future plans
26 We will see…

You can add your own obstacles to it. Some of mine are: “I don`t have enough time and too many ideas” and “What will others think of this?”

In searching the web for the first list, I stumbled upon another list. It`s from an article written by Wulston Alderman on ezinarticles.com. It`s a called: “9 obstacles that keep you from achieving your goals.” For reference about each obstacle, read the full article. I highly recommend it so you know what is meant by each obstacle.

9 obstacles that keep you from achieving your goals:
1. Lack of information
2. Lack of skill
3. Limiting beliefs
4. Well being
5. Other people
6. Own motivation
7. Time
8. Money
9. Fear

For me it works to surround me with reminders like this. I also find great encouragement in positive and encouraging quotes though, I hang those on my wall or write them all on a page in my sketchbook. It`s one thing to know the problem, but it`s important to me to have positive thoughts that I can challenge it with.

For example: one quote that I heard in one of the Paperwings episodes really helps me putting things in perspective: “Forget about the performance and get into the process.”

Have fun creating ideas and projects!

– Henrike

Nederlands/Dutch:

Ik ga een artikeltje schrijven vandaag. Chris Oatley van de Paperwings Podcast stelde voor om hier een blogpost van te maken en ik vond het een heel goed idee! In plaats van alleen maar mijn tekeningen te posten, waarom niet ook de nieuwe dingen die ik leer op het moment hier delen? 🙂 Jullie doen misschien niet allemaal iets met tekenen of schilderen, maar misschien kun je er toch bruikbare ideeen uit halen. Je hoeft tenslotte niet alleen maar met potlood of verf te werken om creatief te zijn, toch?

De episode van de Paperwings podcast van afgelopen maandag deed me denken aan lijsten die boven mijn bureau hangen. Het zijn twee lijsten met obstakels die in de weg van je creativiteit en productiviteit kunnen zitten.

De eerste zag ik op een muur in een school. Ik herken ze persoonlijk niet allemaal, een aantal klinken als dingen die vaak in organisaties of aan de vergadertafel worden gezegd. Maar ik denk dat de onderliggende, beperkende gedachten wel universeel zijn en overal kunnen opduiken. De lijst heette: “26 idee-doders“:

 1. Ja, MAAR…
 2. Bestaat al!
 3. Dat is niets voor ons!
 4. Daar hebben we geen tijd voor!
 5. Nee!
 6. Kan toch niet…
 7. Laten we realistisch blijven
 8. Te duur!
 9. Dat is niet logisch
 10. Er is meer onderzoek nodig…
 11. Geen budget!
 12. Geen fouten maken…
 13. Ik ben niet creatief!
 14. Niet mijn verantwoording.
 15. Vrienden zullen er niets voor voelen
 16. Te lastig om te beheersen
 17. Dat is een te groot verandering
 18. De oudere garde zal het niet gebruiken
 19. Daar zijn we te klein voor
 20. Sinds wanneer ben jij expert?
 21. Je moet het reëel bekijken!
 22. In beraad houden
 23. We kunnen er ook zonder!
 24. Dit werkt ergens anders wel, maar niet hier!
 25. Staat al in de toekomst plannen.
 26. We zien nog wel…

Je kunt je eigen obstakels hieraan toevoegen. Een paar van mij zijn: “Ik heb niet genoeg tijd en teveel ideeën.” en “Wat zouden anderen vinden?”

Toen ik op het web aan het speuren was naar de eerste lijst, kwam ik een andere tegen. Het is van een artikel, geschreven door Wulston Alderman op ezinarticles.com. Het heet: “9 obstakels die je tegenhouden om je doelen te bereiken.” Voor meer info over elk obstakel, lees het hele artikel (in het engels). Ik kan het je aantaden als je precies wilt weten wat bedoeld wordt met elk obstakel.

9 obstakels die je tegenhouden om je doelen te bereiken:
1. Gebrek aan informatie
2. Gebrek aan vaardigheden
3. Beperkende overtuigingen
4. Welzijn
5. Andere mensen
6. Je eigen motivatie
7. Tijd
8. Geld
9. Angst

Voor mij werkt het om me te omringen met geheugenstentjes voor dit soort dingen. Ik heb echter ook veel aan positieve en motiverende uitspraken. Die hang ik op mijn muur of ik schrijf ze op een pagina in mijn schetsboek. Het probleem kennen is één ding, maar het is ook belangrijk om positieve motivatie te hebben die je tegenover deze obstakels kunt zetten.

Bijvoorbeeld: één quote die ik gehoord heb in de Paperwings podcast helpt me om dingen weer in het juiste perspectief te zetten: “vergeet de prestatie en duik in het proces.”

Veel plezier met nieuwe ideeën en projecten bedenken/uitvoeren!

– Henrike

Pin It on Pinterest

Share This