Dutch below/ Nederlands onderaan

This will be the last entry of 2011. This year, the blog saw the light in February and featured sketches, comic art, one article and a few finished pieces.
I have a plan set up for my blog and a portfolio that I want to make in 2012.
I want to post more content! I want to practice in meeting deadlines for my art and my blog. Also a plan is to write more about art and hopefully to get you joined in the conversation. Of course I`ll post the progress on my portfolio and the comic too.
I have also decided to take this year to prepare more for making finished pages of the webcomic. This means lots of sketching, research and some story tweaks. I`ll also thumbnail the whole story and the plan is to have a good set up for creating the actual pages, for which the process will go much faster.

The drawing I`m sharing with you today is an entry for Comic Creators for Freedom  2012.
It`ll be part of a big wallpaper full of female characters of webcomics from all over the world and it`ll be for you to download from the 9th of January for an entire 11 days if you make a donation to a good cause!
The CCfF is basically this: “We’re a group of Comic Book Creators, who have come together, volunteering our artistic talents to raise money for the purpose of ending human trafficking in the world today.”

Human Trafficking, or “modern slavery” is a BIG problem in the world today. More people are enslaved now than in the whole transatlantic slave trade of African people back in the day. A terrible number of 27 million people worldwide are not free. They can`t live their own lives and suffer under oppression and physical and mental abuse. Lots of those people are children. UNICEF estimates that 1.2 million children every year are sold into slavery, most of it sexual.

This HAS to stop! And you can add your voice to the protest against human trafficking. Please blog, tweet and spread the news on the other channels of the web. Now, and especially when the drive goes live on the 9th of January. (The 11th of January is human traffic awareness day in the US) Also make a donation on the Comic Creators for Freedom website, which you can find here: Comic Creators for Freedom For any amount you can download the wallpaper. This years` theme is “epic snowball fight!” I`ve already seen some other entries and they are amazing!

The amount of donations will be split between two organisations battling this problem: Love 146 and Gracehaven
Let`s work together to stop human trafficking!

In the new year I want to share with you some ideas of what I want to upload in the first half of 2012. I hope to see you then and I wish you all a very good 2012!!!

Dutch:

Dit is de laatste post van 2011. Dit jaar zag dit blog het levenslicht in februari en zijn er schetsen, striptekeningen, een artikel en een paar afgemaakte tekeningen gepost.
Ik heb een plan gemaakt voor mijn blog en voor een portfolio dat ik in 2012 wil maken.
Ik wil meer op het blog gaan zetten! Ik wil oefenen in het halen van deadlines voor dit blog. Mijn plan is ook om te schrijven over tekenen en hopelijk om jullie meer in de conversatie te betrekken. Uiteraard post ik ook de vorderingen van mijn portfolio en mijn stripverhaal.
Ik heb ook besloten om dit jaar te nemen om mijn webcomic nog verder voor te bereiden. Dit betekent vooral veel schetsen, research en nog wat aanpassingen van het verhaal. Ik zal ook het hele verhaal uittekenen in thumbnails (kleine schetsjes van pagina`s) en samengevat is dus het idee om een goede start te hebben voor het maken van de pagina`s zelf, waardoor dat proces hopelijk een stuk sneller zal gaan.

De tekening die ik vandaag heb gepost is een inzending voor de Comic Creators for Freedom 2012.
Het zal een onderdeel worden van een grote wallpaper vol met vrouwelijke personages van webcomics van over de hele wereld en jij kan deze downloaden vanaf 9 januari, voor 11 dagen lang als je een donatie doet voor een heel goed doel.
De CCfF is, kort gezegd, dit: “We zijn een groep striptekenaars die samenwerken en onze creatieve talenten willen inzetten om geld in te zamelen voor het doel om mensenhandel in de wereld vandaag te stoppen.”

Mensenhandel, of “moderne slavernij” is een GROOT probleem in de wereld vandaag de dag. Er zijn nu meer mensen die in slavernij leven dan vroeger in de tijd van de slavenhandel. Een afschuwelijk aantal van 27 miljoen mensen wereldwijd zijn niet vrij. Ze kunnen hun eigen leven niet leiden en lijden onder tirannie en fysieke en mentale mishandeling. Veel van deze mensen zijn kinderen. UNICEF schat dat er 1,2 miljoen kinderen per jaar als slaaf worden verkocht, de meeste van hen in de seksindustrie.

Dit MOET stoppen! En jij kan je stem laten horen in het protest tegen mensenhandel. Blog, tweet en verspreid deze actie en informatie over het probleem over de andere kanalen van het internet. Nu, en vooral ook op 9 januari, als onze actie begint. (Op 11 januari is het dag tegen de mensenhandel in de VS) Maak ook een donatie, als je Paypal hebt, op de site van Comic Creators for Freedom, die je hier kan vinden: Comic Creators for Freedom Voor elk bedrag kun je de wallpaper downloaden. Het thema dit jaar is “grandioos sneeuwballengevecht!” Ik heb al een aantal andere inzendingen gezien en het wordt geweldig!

De donaties zullen gelijk worden verdeeld over twee organisaties die dit probleem aanpakken: Love 146 and Gracehaven (beide werkzaam vanuit de VS)
Laten we samenwerken om mensenhandel te stoppen!

In het nieuwe jaar wil ik met jullie wat ideeën delen over wat ik wil uploaden in het eerste halfjaar van 2012. Ik hoop jullie dan te zien en ik wens jullie verder allemaal een heel goed 2012!!!

Pin It on Pinterest

Share This